Головна » Файли » Практична підготовка

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Зберігання,консервування та переробка плодів і овочів)
27.10.2021, 11:14

ЗМІСТ  ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ  ПРАКТИКИ

Завдання переддипломної практики - закріпити знання, уміння та навички, отримані здобувачами освіти в процесі навчання, ознайомлення безпосередньо на виробництві з новими технологіями, передовими методами організації праці і економікою виробництва, набуття вмінь організаторської роботи за обраною спеціальністю і виконанню службових функцій технічного персоналу на підприємстві, втілення раціоналізаторських пропозицій по вдосконаленню зберігання, консервування та переробки плодів і овочів.

 1. Оформлення на практику. Ознайомлення з підприємством.Бесіда зі спеціалістами. Інструктаж з техніки безпеки. Виробничі відділи підприємства.

Керівник практики від підприємства знайомить здобувачів освіти зі структурою підприємства по зберіганню плодоовочевої продукції або консервного заводу, виробничими дільницями, структурою керування, асортиментом продукції, яка закладається на зберігання або виготовляється, основними виробничими показниками, з основними принципами економічного господарювання підприємства, з правилами внутрішнього розпорядку, технікою безпеки, охороною праці та промисловою санітарією.

Ознайомлення з роботою відділів:

 • управління персоналом;
 • маркетингу;
 • фінансовий та бухгалтерія;
 • виробничий, тощо.

2.  Робота дублером (помічником) техніка-технолога по зберіганню та переробці плодоовочевої продукції

Ознайомлення з посадовими обов'язками техніка-технолога по зберіганню та переробці плодоовочевої продукції на підприємстві.

Ознайомлення з нормативно-технічною документацією на плодоовочесховищі та на консервному заводі.

Вивчення та виконання умов безпеки праці, санітарно-гігієнічних вимог.

Ознайомлення з заходами по підвищенню продуктивності праці, якості продукції, яка закладена на зберігання або переробляється, зниження собівартості.

Ознайомлення з методами організації і контролю режимів зберігання, заходами по попередженню псування плодоовочевої продукції.

Ознайомлення з правилами приймання сировини для закладання на зберігання, з допустимими нормами відходів, використання відходів на виробництві.

Ознайомлення з рівнем механізації і автоматизації на підприємстві, заходами по впровадженню нової техніки, технології, контрольно-вимірювальних приладів для автоматичного регулювання режимів зберігання, організацією праці.

Ознайомлення з діючими стандартами та якісними показниками продукції, закладеної на зберігання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ознайомлення з правилами складання первинної документації по обліку та звітності.

Ознайомлення з показниками, розпорядженнями та іншою документацією виробничо-господарської діяльності дільниці.

Робота здобувача освіти дублером (помічником) техніка-технолога по зберіганню плодоовочевої продукції.

Робота студента дублером (помічником) майстра виробничої дільниці, начальника зміни.

Ознайомлення з виробничою дільницею, організацією праці і методами керівництва, організацією і контролем дотримання технологічних процесів, заходами по попередженню браку і підвищенні якості продукції.

Ознайомлення з порядком приймання сировини, напівфабрикатів та готової продукції на початку зміни і здача їх по закінченню роботи, з розрахунком кількості необхідної сировини та виходу готової продукції.

Виконання заходів по впровадженню нової техніки, технологій та організації праці.

Виконання вимог правил техніки безпеки, охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог.

Ознайомлення з наказами, розпорядженнями і іншою документацією виробничо-господарської діяльності дільниці.

Робота практиканта дублером (помічником) майстра виробничої дільниці, начальника зміни.

3. Виробничі екскурсії

Екскурсії в передові (інші спеціалізовані) підприємства по зберіганню та переробці плодів і овочів проводяться з метою вивчення передового (прогресивного) досвіду роботи, ознайомлення з науковими досягненнями, передовою технологією в даній галузі виробництва та різними методами господарювання.

4.. Узагальнення матеріалу та оформлення звіту-щоденника

Звіт-щоденник з практики складається і оформляється на протязі всього періоду проходження практики в повній відповідності з програмою, вимогами та вказівками керівників практики. Підсумки проходження переддипломної практики необхідно обговорити на конференції здобувачів освіти.

Вказівки щодо ведення звіту-щоденника

 1. Звіт-щоденник ведеться регулярно і охайно, пишеться державною мовою, чорною пастою на аркушах формату А-4 з рамкою згідно ЄСКД. Виклад змісту виконаної роботи повинен бути конкретним, логічним.
 2. Звіт містить характеристику підприємства, історичну довідку, рік заснування, техніко-економічні показники, перелік основних та допоміжних цехів, потужність, асортимент продукції, перелік наявного обладнання, перспективи розвитку підприємства. Обсяг звіту 1-2 аркуша.
 3. Щоденник оформлюється за такою схемою:

Дата

Зміст виконаної роботи

Підпис

2 см

 

 

2 см

 

 1. До складу звіту-щоденника входять розділи у такій послідовності:
 • Титульна сторінка;
 • Зміст;
 • Звіт з переддипломної практики;
 • Щоденник;
 • Індивідуальне завдання;
 • Висновки ;
 • Додатки;
 • Характеристика-відгук на здобувача освіти.

5.Звіт-щоденник (титульна сторінка) та характеристика засвідчуються підписом керівника практики від підприємства та печаткою цього підприємства.

Категорія: Практична підготовка | Додав: golovankoxa
Переглядів: 175 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar