Головна » Файли » Практична підготовка

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Зберігання,консервування та переробка плодів і овочів
27.10.2021, 11:02

ЗМІСТ  ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  ПРАКТИКИ

Основне завдання технологічної практики:

 • придбання професійних умінь і навичок із спеціальності;
 • закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних при вивченні дисциплін професійного циклу;
 • придбання практичного досвіду:
 • розвиток професійного мислення:
 • набуття    навичок    організаторської   діяльності в умовах трудового колективу.

1.   Ознайомлення з підприємством по зберіганню та переробці

плодів і овочів

Здобувачі освіти повинні ознайомитись з спеціалізацією підприємства, складом цехів і підрозділів, асортиментом продукції, що зберігається чи випускається на підприємстві, формою власності підприємства, структурою його управління, а також з правилами поведінки на території підприємства, з діючими правилами і типовими інструкціями з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки на підприємстві.

2.   Робота на робочих місцях згідно отриманих робітничих професій

Виконання здобувачами освіти робіт відповідно робочим професіям і по спеціальності. Робота в консервному цеху, на складі готової продукції, в виробничій лабораторії та у сховищах по зберіганню плодів і овочів.

Вивчення основ раціональної організації трудового процесу в умовах ринкових відносин і організації оплати праці, суспільно-корисна робота на підприємстві.

 

3.   Робота дублером техніка-технолога, майстра виробничої дільниці, начальника цеху

 

 • Ознайомлення з посадовими обов'язками техніка-технолога на підприємстві, нормативно-технологічною документацією, вивчення і виконання вимог безпеки праці, санітарно-гігієнічних вимог.
 • Ознайомлення з методами  організації і контролю на виробництві,   заходами   по   попередженню   псування   плодоовочевої продукції.
 • Ознайомлення    з   рівнем    механізації   і    автоматизації   на підприємстві, заходами по впровадженню нової техніки і технології, впровадження передових форм організації праці,
 • Ознайомлення з діючими стандартами, правилами складання первинної    документації     по     обліку     та     звітності,     наказами, розпорядженнями та іншою документацією виробничо-господарської діяльності. Робота здобувача освіти дублером (помічником) техніка-технолога по зберіганню або переробці плодоовочевої продукції.
 • Ознайомлення з виробничою ділянкою, організацією праці і методами управління, організацією і контролем додержання технологічних процесів, заходами по попередженню браку і підвищенню якості продукції.
 • Ознайомлення       з       порядком       приймання       сировини, напівфабрикатів і готової продукції на початку зміни і здавання їх по закінченню  роботи   з  урахуванням   кількості   потрібної сировини   і виходу продукції.
 • Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці і санітарно-гігієнічних вимог.
 • Ознайомлення   з   наказами,   розпорядженнями   та   іншою документацією виробничо-господарської діяльності ділянки.

 

Технік-технолог

Бере участь у:

 • розробці і впровадженні технологічних процесів та режимів виробництва;
 • розробці     нових     методів     контролю    якості     консервної плодоовочевої продукції;
 • проведенні експериментальних робіт по освоєнню сучасних технологічних   процесів,   а   також   в   розробці   і   впровадженні   в виробництво нової техніки;                                      
 • реалізації   заходів,   які   направлені   на   скорочення   витрат сировини    та    енергопаливних ресурсів,    зниження    трудомісткості, підвищення продуктивності праці;
 • розраховує технічні норми витрат сировини напівфабрикатів, допоміжних матеріалів;
 • здійснює    контроль    за    дотриманням    вимог    НТД    по виробництву продукції;
 • вносить зміни в технічну документацію, проводить корективи технологічних процесів і режимів виробництва;
 • контролює дотримання технологічної дисципліни в цехах, виробничих дільницях, а також правильність експлуатації технологічного обладнання;
 • аналізує причини браку продукції, розробляє заходи по його усуненню та попередженню.

Майстер цеху виробничої дільниці та начальник зміни:

 • здійснює виробництво цехом виробничої дільниці;
 • забезпечує    виконання    завдань,    ефективне    використання виробничих     потужностей,     економне     використання     сировини, матеріалів і систематичне підвищення продуктивності праці;
 • вчасно   підготовляє   виробництво,   організовує   і   контролює дотримання  технологічних   процесів,   виявляє   і  усуває   причини  їх порушення;
 • забезпечує   повне   завантаження   і   правильне   використання обладнання,    рівномірну    і    продуктивну    роботу   робітників    цеху виробничої дільниці.
 • здійснює  заходи   щодо  попередження  браку  і  підвищення якості продукції;
 • проводить виробничий інструктаж робітників, доходи щодо дотримання правил праці, техніки безпеки і виробничої санітарії цеху, виробничої санітарії цеху, виробничої дільниці і обладнання, особистої
 • гігієни підлеглих, технічної експлуатації обладнання і інструментів;
 • сприяє   розвитку   сумісництва   професій   та   затвердженню ефективних форм організації праці.

4.   Виробничі екскурсії

Екскурсії на передові підприємства по зберіганню і переробці плодів і овочів проводяться з метою вивчення передового досвіду роботи, ознайомлення з науковими дослідженнями, передовою технологією.

5.   Збір матеріалу,  оформлення звіту-щоденника та іншої документації

Після закінчення виробничої практики здобувачі освітиузагальнюють весь матеріал, виконують індивідуальне завдання, аналізують і роблять висновки, оформлюють звіт-щоденник, необхідні додатки і здають викладачу технологічних дисциплін (керівнику практики):

звіт-щоденник з детальним описанням виконаних робіт,

індивідуальні завдання, які виконані у вигляді додатку до звіту-щоденника,

виробничу характеристику.

Звіт з практики захищається здобувачем освіти (з диференційованою оцінкою) в комісії, яка призначається завідувачем навчально-методичної лабораторії. Комісія приймає залік у здобувачів освіти протягом першого тижня після закінчення практики у коледжі.

Підсумки  практики обговорюються на  конференції студентів.

Вказівки щодо ведення звіту-щоденника

 1. Звіт-щоденник ведеться регулярно і охайно, пишеться державною мовою, чорною пастою на аркушах формату А-4 з рамкою згідно ЄСКД. Виклад змісту виконаної роботи повинен бути конкретним, логічним.

 

 1. Звіт містить характеристику підприємства, історичну довідку, рік заснування, техніко-економічні показники, перелік основних та допоміжних цехів, потужність, асортимент продукції, перелік наявного обладнання, перспективи розвитку підприємства. Обсяг звіту 1-2 аркуша.

 

 1. Щоденник оформлюється за такою схемою:

 

Дата

Зміст виконаної роботи

Підпис

2 см

 

 

2 см

 

 

 1. До складу звіту-щоденника входять розділи у такій послідовності:
 • Титульна сторінка;
 • Зміст;
 • Звіт з технологічної практики;
 • Щоденник;
 • Індивідуальне завдання;
 • Висновки ;
 • Додатки;
 • Характеристика-відгук на здобувача освіти.

 

5.Звіт-щоденник (титульна сторінка) та характеристика засвідчуються підписом керівника практики від підприємства та печаткою цього підприємства.

 

Категорія: Практична підготовка | Додав: golovankoxa
Переглядів: 179 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar