«ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА"ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА"

 для спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

 

            1. Охарактеризуйте фізичні властивості зернової маси.

            2. Збирання і післязбиральна доробка бульб. Характеристика бульб картоплі як об’єкта зберігання.

            3. На переробку надійшла партія зерна. Як провести органолептичну оцінку якості зернових мас?

            4. Склад зернової маси і характеристика її компонентів.

            5. Способи зберігання бульб картоплі різного цільового призначення. Виробництво крохмалю.

            6. На підприємство надійшла партія зерна, затарена в мішки. Встановіть послідовність відбору проб зерна для аналізу.

            7. Заходи підвищення стійкості зернових мас під час зберігання.

            8. Технологічна схема виробництва цукру із цукрових буряків.

            9. Як провести визначення вологості зерна в сушильній шафі СЕШ-3М?

           10. Показники якості зерна. Оцінка якості зерна при прийманні.

           11. Технологія збирання та приготування трести льону і конопель.

          12. На хлібопекарське підприємство надійшла партія зерна пшениці. Як провести визначення кількості та якості клейковини?

          13. Охарактеризуйте фізичні властивості зернової маси.

          14. Схема технологічного процесу переробки трести на волокно. Показники якості льоносировини.

          15. На зберігання необхідно закласти насіння соняшнику. Якими методами та способами зберігання насіння будете керуватись?

          16.  Склад зернової маси і характеристика її компонентів.

          17. Післязбиральна обробка хмелю. Вентилювання та сушіння хмелю.

          18. Дайте технологічну характеристику зерна пшениці. Як проводиться  підготовка помельних сумішей?

          19.  Очищення зерна. Технології очищення зерна. Активне вентилювання зернових мас.

          20. Основи технології збирання і первинної обробки тютюну і махорки .

          21. Дайте характеристику якості круп за органолептичними показниками.

          22. Збирання і товарна доробка плодів саду.

          23. Типові зерносховища для насіння та зерна продовольчо – фуражного призначення, їх характеристика.

          24. Визначте, як проводиться оцінка якості переробки олійної сировини.

          25. Теоретичні основи зберігання сільськогосподарської продукції. Принципи біозу.

          26. Одержання крупи на крупорушках сільськогосподарського типу. Види круп. Основні показники круп’яного зерна.

          27. Охарактеризуйте засоби, що використовуються для контролю та регулювання зберігання плодоовочевої продукції.

          28. Теоретичні основи зберігання сільськогосподарської продукції. Принципи анабіозу.

          29. Види олійних культур. Оцінка якості та вимоги до якості сировини за стандартами. Зберігання насіння олійних культур.

          30. Охарактеризуйте як проводиться органолептична оцінка якості консервованої плодоовочевої продукції.

          31. Хімічний склад плодів, ягід і винограду.

          32. Підготовка зерносховищ до приймання зерна нового врожаю. Правила розміщення насіння та продовольчо-фуражного зерна в зерносховищах.

          33. Визначте, як проводиться кількісний облік врожаю картоплі.

          34. Теоретичні основи зберігання сільськогосподарської продукції. Принципи ценоанабіозу.

          35. Дайте характеристику стаціонарним сховищам. Класифікація, типи, призначення.

          36. Охарактеризуйте, як проводиться оцінка якості картоплі різного призначення.

          37. Теоретичні основи зберігання сільськогосподарської продукції. Принципи абіозу.

          38. Характеристика сховищ-холодильників. Регульоване газове середовище (РГС), модифіковане газове середовище (МГС).

          39. Складіть технологічну схему виробництва крохмалю. Вимоги до готового продукту.

          40. Фізіологічні і біохімічні процеси, які відбуваються у плодовій продукції. Процеси дихання, дозрівання і старіння. Період спокою овочевої продукції.

          41. Вихід і сорти борошна. Технологічний процес отримання борошна. Показники якості борошна.

          42. Складіть технологічну схему виробництва цукру із цукрових буряків. Вимоги до готового продукту.

          43. Основні режими зберігання. Основні способи зберігання плодоовочевої продукції.

          44. Охарактеризуйте фізичні властивості зернової маси.

          45. Як проводиться оцінка якості коренеплодів і доброякісності соку цукрових буряків?

          46. Зберігання коренеплодів моркви. Хвороби коренеплодів під час зберігання.

          47. Технологічні особливості виробництва біопалива.

          48. На підприємство надійшла партія зерна насипом автомобільним транспортом. Встановіть послідовність відбору проб зерна для аналізу.

          49.  Зберігання столових буряків. Хвороби коренеплодів під час зберігання.

          50.  Виготовлення компотів, виготовлення соків. Теплова стерилізація.

          51. На хлібопекарське підприємство надійшла партія борошна. Охарактеризуйте, як проводиться процес приймання.

          52.  Характеристика головок капусти як об’єкта зберігання. Збирання і зберігання капусти.

          53.  Охарактеризуйте процес шокового заморожування фруктів і овочів. 

          54. Розрахуйте природні втрати буряку за листопад, якщо залишок на 1.11 становить 2000 т, на 11.11 – 2600 т, на 21.11 – 2300 т і на 1.12 – 1800 т, враховуючи норми природних втрат за цей період – 0,8 %.

          55. Визначте, як проводиться збирання і післязбиральна доробка цибулевих овочів.

          56. Технологічна схема сушіння овочів і плодів. Види сушіння.

          57.  Які завдання техно-хімічного контролю? Визначте точки контролю на  переробному підприємстві?

          58.  Охарактеризуйте, як проводиться зберігання цибулі та часнику різного цільового призначення.

          59.  Основні способи мікробіологічного консервування. Квашення капусти.

          60.  Розрахуйте природні втрати моркви за листопад, якщо залишок на 1.11 становить 1800 т, на 11.11 – 2400 т, на 21.11 – 2100 т і на 1.12 – 1750 т, враховуючи норми природних втрат за цей період – 1,5%.

          61.  Зберігання плодових овочів. Оптимальні умови. Тривалість зберігання.

          62.  Підготовка сировини до переробки. Теплова обробка сировини.

          63.  Розрахуйте природні втрати яблук за листопад, якщо залишок на 1.11 становить 700 т, на 11.11 – 650 т, на 21.11 – 580 т і на 01.12 – 400 т, враховуючи нормовий відсоток природних втрат за цей період – 0,3 %.

          64.  Зберігання плодів винограду. Хвороби плодів під час зберігання..

         65. Хімічне консервування. Спеції у консервуванні.

         66. Як проводиться перевірка якості зберігання готової продукції  на складі? Охарактеризуйте принцип дії психрометру гігрометричного.

         67. Зберігання подів ягідних культур. Облік продукції, закладеної на зберігання.

         68. Технологія приготування хліба. Показники якості хліба

         69. У стаціонарному сховищі необхідно перевірити режим зберігання. Які засоби контролю будете використовувати? Принцип дії?

         70. Фізіологічні та біологічні процеси в сировині під час зберігання.

         71. Способи консервування. Підготовка сировини до консервування.

         72. На зберігання необхідно закласти партію зерна пшениці. Якими методами слід проводити визначення вологості та засміченості зерна?

         73. Зберігання листкових овочів і пучкової продукції

         74. Фізичні способи консервування. Тара і підготовка її до консервування.

         75. З якою метою проводиться дегустація виготовленої продукції на переробному підприємстві? Охарактеризуйте порядок проведення дегустації.