201 Агрономія (Виробництво та переробка продукції рослинництва)


Теоретичне навчання здійснюється за сучасними технологіями з використанням персональних комп’ютерів. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується вивченням циклу соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Майбутні агрономи одержують не тільки фахову, а й глибоку організаційно-управлінську підготовку з менеджменту, маркетингу, економіки с/г виробництва, організації і планування виробництва, основ підприємництва і бухгалтерського обліку, стандартизації продукції, сучасних комп’ютерних технологій та іноземних мов. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі.

Професійна діяльність випускника:

Вища освіта на освітньо-кваліфікаційному рівні “Фаховий бакалавр” дає можливість працювати в умовах ринкової економіки на посадах:

  • агронома господарства;
  • агронома відділку;
  • бригадира тракторно-рільничої бригади;
  • агронома з насінництва;
  • майстра з вирощування та підготовки насіннєвого матеріалу;
  • агронома-садівника;
  • агронома-овочівника;
  • агронома з вирощування саджанців плодових і ягідних культур;
  • лаборанта агрохімічного аналізу;
  • завідуючого агрохімлабораторією.