Про спеціальність 181 “Харчові технології” (“Бродильне виробництво і виноробство”).

Технік-технолог з бродильного виробництва і виноробства – це фахівець, який добре знає прогресивну технологію виробництва різноманітних видів виноробної промисловості, пива, а також соку, квасу, мінеральної води, сучасні методи дослідження технологічних прийомів, хімічні методи аналізу, комп’ютерну техніку та її застосування на окремих виробничих дільницях, визначення економічної ефективності впровадження технологічних рішень, економіку і планування підприємницької діяльності.

Професійна діяльність випускника:

Технік-технолог підготовлений для професійної діяльності на:
 •  спиртових, лікеро-горілчаних, виноробних і пивоварних заводах;
 •  заводах безалкогольних напоїв та з розливу мінеральних вод;
 •  заводах з виробництва пивоварного (сухого) солоду, кормових дріжджів, ферментних препаратів, харчосмакових фабриках;
 •  заводах продтоварів і хлібокомбінатах (цехи по виготовленню безалкогольних напоїв та квасу), хлібоприймальних пунктах та інших підприємствах, які пов’язані з первинною переробкою зерно продуктів.
Обрана спеціальність надає можливість працювати в умовах ринкової економіки на посадах:
 • майстра цеху;
 • майстра виробничої дільниці;
 • техніка-технолога;
 • техніка-хіміка;
 • техніка-лаборанта.

 


 

Про спеціальність 181 Харчові технології “Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів “.

Програма навчання:
Теоретичне навчання здійснюється за сучасними технологіями з використанням персональних комп’ютерів. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується вивченням циклу соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін.
Майбутні техніки-технологи одержують не тільки фахову, а й глибоку організаційно-управлінську підготовку з менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, організації і планування виробництва, основ підприємництва та бухгалтерського обліку, стандартизації продукції, сучасних комп’ютерних технологій, іноземних мов.
Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі

Професійна діяльність випускника
Вища освіта на освітньо-кваліфікаційному рівні “Молодший спеціаліст” дає можливість працювати в умовах ринкової економіки на посадах:

 • технологів;
 • майстрів цеху;
 • техніків-лаборантів;
 • техніків-хіміків;
 • начальників виробничих дільниць;
 • техніків-технологів зі зберігання плодів і овочів.