ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОБІОЛОГІЯ ГАЛУЗІ»

для студентів спеціальності 5.05170106

«Бродильне виробництво і виноробство»

 1. Характеристика винних дріжджів родини Сахароміцетів?
 2. Біохімічні основи в технології шампанських вин?
 3. Предмет, завдання мікробіології галузі?
 4. Мікробіологічний контроль бродильного виробництва, задачі?
 5. Що відноситься до механічної частини мікроскопу?
 6. Бактеріальні помутніння, причини, наслідки?
 7. Особливості використання дріжджів родини Сахароміцетів у виноробстві?
 8. Бактерії. Негативна дія молочнокислих, оцтовокислих бактерій?
 9. Особиста гігієна працівників харчової промисловості?
 10. Плісеневі гриби Мукор, характеристика, значення у виноробстві?
 11. Збудники псування вина?
 12. Біохімія хересних вин?
 13. Чим характеризується стадія голодування дріжджів у виноградному суслі?
 14. Особливості дослідження змивної води з винограду?
 15. Плісеневі гриби Пеніціліум, Аспергілус, значення у виноробстві?
 16. Особливості санітарно-бактеріологічного дослідження змивів з рук?
 17. Бактерії групи кишкової палички, характеристика?
 18. Прогіркання вина, причини, шляхи уникнення?
 19. Мікробіологічний контроль яблучно-молочнокислого бродіння?
 20. Особливості приготування мясопептонного бульйону?
 21. Причини помутніння вин, шляхи уникнення?
 22. Особливості приготування дріжджової розводки?
 23. Джерела сторонніх мікроорганізмів у харчових виробництвах?
 24. Дикі дріжджі - шкідники виноробного виробництва?
 25. Хвороби вин, ознаки, заходи лікування та усунення?
 26. Характеристика винних дріжджів Сахароміцес віні?
 27. Хімізм та теплова обробка хересних виноматеріалів?
 28. Охарактеризуйте стадію відмирання дріжджів?
 29. Дослідження бродячого сусла. Визначення чистоти бродіння?
 30. Спиртове бродіння, його збдники?
 31. Чисті культури дріжджів, їх значення у виноробстві?
 32. Характеристика винних дріжджів Сахароміцес овіформіс?
 33. Профілактика захворювань вин?
 34. Дріжджові помутніння, причини, збудники?
 35. Визначення фізичного стану дріжджів мікроскопуванням?
 36. Суть методу санітарно-бактеріологічного дослідження повітря?
 37. Правила користування мікроскопом?
 38. Особливості санітарно-бактеріологічного дослідження змивів з одягу працівників переробної галузі?
 39. Охарактеризуйте стадію розмноження дріжджів?
 40. Молочнокисле скисання вина, особливості запобігання?
 41. Мікодерма. Особливості, заходи по запобіганню?
 42. Як проводять мікроскопування дріжджової розводки?
 43. Як проводиться відбір середньої проби винограду?
 44. Розрахунок мікроорганізмів у камері Горяєва-Тома?
 45. Мідний кас, ознаки, міри попередження та виправлення?
 46. Зміна складових сусла у процесі бродіння?
 47. Морфологічні особливості культурних дріжджів у порівнянні з дикими?
 48. Манітне бродіння, ознаки, збудники, заходи виправлення?
 49. Що спричинює мишині тона у вині, заходи виправлення?
 50. Збудники хвороби турн, ознаки, заходи виправлення?